skyline rotterdam

‘Wereldonderwijs in een wereldstad’ is de slogan van Wolfert Tweetalig in Rotterdam, een opleiding die al 25 jaar ervaring heeft met het aanbieden van tweetalig voortgezet onderwijs en al voor veel getalenteerde kinderen de springplank is geweest naar een succesvolle (academische) carrière.

Helaas zijn sommige talentvolle en gemotiveerde jongeren niet in staat om dit wereldonderwijs te volgen, louter omdat hun ouders of verzorgers de extra financiële bijdrage niet kunnen betalen.

In 2013 richtten enkele oud-leerlingen van het tweetalig vwo van de Wolfert van Borselen om die reden het Studiefonds TTO op. Dit fonds is een onafhankelijke stichting die financiële ondersteuning beoogt te bieden aan leerlingen in de regio Rijnmond die wel de intellectuele capaciteiten en de motivatie hebben om de tweetalig havo- of vwo-opleiding te volgen, maar van wie de ouders onvoldoende financiële draagkracht hebben. Het bestuur van deze stichting bestaat uit oud-leerlingen en (oud-) bestuurders van de tweetalige opleidingen van de openbare scholengroep Wolfert van Borselen.

Ben jij het talent dat wij graag ondersteunen?

Bekijk de eisen die wij stellen en de voorwaarden die er zijn om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Klik hier voor meer informatie.

Missie en visie

Het toegankelijk maken van een TTO-opleiding voor excellent lerende kinderen in de regio Rijnmond, die dat anders, zuiver op financiële gronden, niet zouden kunnen volgen. Het studiefonds TTO wil betrokkenheid en bewustzijn en creëren bij alumni, trotse Rijnmonders en bedrijven in de regio groot Rijnmond om mogelijkheden te realiseren die bijdragen aan de intellectuele groei van kinderen in Rotterdam en omgeving. Lees meer over het fonds tto.

Doneren

Vanaf de start van het tweetalig voorgezet onderwijs in Nederland, nu zo’n 25 jaar geleden is duidelijk dat dit onderwijs vernieuwend is, passend bij de 21ste eeuw en een uitstekende manier om je als student te onderscheiden. Bij vooruitstrevend onderwijs hoort een fonds om te zorgen dat het toegankelijk is voor alle talenten. Lees meer over de doneer mogelijkheden.