Benodigde documenten voor aanvragen studiebeurs

Om voor een studiebeurs in aanmerking te komen vragen wij van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling volledig inzicht in de financiële situatie. Vanzelfsprekend wordt met deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid omgegaan. Voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen verwijzen wij u naar ons privacy reglement op de pagina statuten/reglementen.

Bij het “Aanvraagformulier Studiebeurs TTO” dient u de volgende documenten te voegen:

  • Kopie van de laatste aangifte inkomensbelasting.
  • Jaaropgaven van inkomsten uit arbeid/uitkering van ouder/verzorger 1 en (indien van toepassing) ouder/verzorger 2 van de leerling waarvoor een studiebeurs wordt aangevraagd.
  • Kopie van een recente loonstrook (niet ouder dan 3 maanden) van ouder/verzorger 1 en (indien van toepassing) ouderverzorger 2.
  • Kopie van de huurovereenkomst en/of hypotheekovereenkomst met daarop aangegeven de maandelijkse huur/hypotheeklast.
  • Een overzicht van de gezinssamenstelling.
  • Een overzicht van eventuele schulden. Indien er schuldsanering plaatsvindt een overzicht van het schuldsaneringstraject.
  • Kopieën van het paspoort van de leerling, ouder/verzorger 1 en ouder/verzorger 2.

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling genomen worden wanneer alle hierboven genoemde documenten zijn bijgevoegd bij de aanvraag.