Instromer vanuit ISK children from the ISK department:

Op het moment dat u en uw kind uitgenodigd worden voor een gesprek over toelating tot het TVWO of de THAVO afdeling meldt u dat u een studiebeurs wil aanvragen.
Please mention the fact that you would like to apply for a scholarship during the conversation you and your child have with the board of Wolfert Tweetalig.

Op het moment dat de school uw kind geschikt acht voor het volgen van de TVWO of THAVO opleiding vult u het aanvraagformulier volledig in.
At the moment you receive notice of acceptance, please fill out the aanvraagformulier. If you need assistance, you can ask the school for help.

Huidige leerling:

Door omstandigheden lukt het u niet het schoolgeld voor uw kind te betalen. Meldt dit bij de ouderconsulent. Zij zullen met u samen kijken naar oplossingen. In sommige gevallen zullen zij in samenspraak met de schoolleiding adviseren een aanvraag bij ons in te dienen.
Let op: U kunt uw aanvraag alleen indienen na contact met de ouderconsulent!
Wij nemen alleen aanvragen in behandeling betreffende het startende schooljaar. Vul het aanvraagformulier op de website volledig in. Dit dient u te doen voor 15 september van het betreffende schooljaar. U ontvangt dan uiterlijk 21 oktober bericht over uw aanvraag.

Nieuwe leerlingen:

Bij aanmelding van uw zoon/dochter voor de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig maakt u in het gesprek met de school kenbaar dat u een aanvraag wil indienen voor een studiebeurs voor uw zoon/dochter.

De tijd tussen een eventueel positief plaatsingsbesluit en de definitieve toelating is beperkt. Het is daarom belangrijk dat u het aanvraagformulier direct invult op het moment dat u en uw kind het positieve bericht ontvangen over het plaatsingsbesluit de Wolfert Tweetalig.

Wij verwachten uw aanvraag in 2020 uiterlijk op 19 maart 2020 te ontvangen.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt Studiefonds TTO binnen vier weken een besluit over uw aanvraag.

Aanvraagformulier

Algemeen:

Studiefonds TTO bepaalt jaarlijks in januari en juli op basis van de financiƫle stand van zaken hoeveel middelen er beschikbaar gesteld kunnen worden voor studiebeurzen en activiteitenbeurzen in het volgende schooljaar. Het aantal ter beschikking te stellen beurzen kan dus van schooljaar tot schooljaar variƫren.

Iedere aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door de stichting studiefonds TTO. Op basis van deze inhoudelijke beoordeling wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke toekenning van een beurs. Indien het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor een toekenning van een (geheel of gedeeltelijke) studiebeurs het aantal door Studiefonds TTO vastgestelde aantal beurzen voor enig schooljaar overschrijdt, bepaalt Studiefonds TTO een rangorde. Op basis van deze rangorde worden vervolgens beurzen toegekend.

Over de wijze van besluitvorming, de inhoudelijke afwegingen en door Studiefonds TTO opgestelde rangorde is geen correspondentie mogelijk.