Bij aanmelding van uw zoon/dochter voor de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig maakt u kenbaar dat u mogelijk een aanvraag wilt indienen voor een studiebeurs voor uw zoon/dochter. Dit doet u door het desbetreffende vakje aan te vinken op het aanmeldingsformulier van Wolfert Tweetalig.

Indien uw zoon/dochter toegelaten is tot de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig, ontvangt u een positief plaatsingsbesluit van Wolfert Tweetalig. Bij dit positief plaatsingsbesluit is het Aanvraagformulier Studiebeurs TTO gevoegd. Het ingevulde aanvraagformulier verstuurt u binnen een week na ontvangst retour door gebruikmaking van de bijgevoegde antwoordenvelop. Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt Studiefonds TTO binnen vier weken een besluit over uw aanvraag.

Studiefonds TTO bepaalt jaarlijks in januari op basis van de financiƫle stand van zaken hoeveel middelen er beschikbaar gesteld kunnen worden voor studiebeurzen en activiteitenbeurzen in het volgende schooljaar. Het aantal ter beschikking te stellen beurzen kan dus van schooljaar tot schooljaar variƫren.

Iedere aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door de stichting studiefonds TTO. Op basis van deze inhoudelijke beoordeling wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke toekenning van een beurs. Indien het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor een toekenning van een (geheel of gedeeltelijke) studiebeurs het aantal door Studiefonds TTO vastgestelde aantal beurzen voor enig schooljaar overschrijdt, bepaalt Studiefonds TTO een rangorde. Op basis van deze rangorde worden vervolgens beurzen toegekend.

Over de wijze van besluitvorming, de inhoudelijke afwegingen en door Studiefonds TTO opgestelde rangorde is geen correspondentie mogelijk.