We kennen een aantal categorieën leerlingen die voor een studiebeurs in aanmerking komen:

 • Leerlingen die een opleiding volgen op de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig, maar die om financiële redenen de opleiding niet zouden kunnen vervolgen.
 • Leerlingen die vanuit de Internationale Schakelklas willen instromen op de Tweetalige VWO of HAVO afdeling van Wolfert Tweetalig en voldoen aan de toelatingseisen, maar die dit om financiële redenen niet zouden kunnen.
 • Leerlingen die voldoen aan de toelatingseisen van de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig, maar die om financiële redenen de opleiding niet zouden kunnen volgen.
 • Benodigde documenten voor aanvragen studiebeurs:

  Om voor een studiebeurs in aanmerking te komen vragen wij van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling volledig inzicht in de financiële situatie. Vanzelfsprekend wordt met deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid omgegaan. Voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen verwijzen wij u naar ons privacy reglement op de pagina statuten/reglementen.

  Bij het “Aanvraagformulier Studiebeurs TTO” dient u de volgende documenten te voegen:

 • Kopie van de laatste aangifte inkomensbelasting.
 • Jaaropgaven van inkomsten uit arbeid/uitkering van ouder/verzorger 1 en (indien van toepassing) ouder/verzorger 2 van de leerling waarvoor een studiebeurs wordt aangevraagd.
 • Kopie van een recente loonstrook (niet ouder dan 3 maanden) van ouder/verzorger 1 en (indien van toepassing) ouderverzorger 2.
 • Kopie van de huurovereenkomst en/of hypotheekovereenkomst met daarop aangegeven de maandelijkse huur/hypotheeklast.
 • Een overzicht van de gezinssamenstelling.
 • Een overzicht van eventuele schulden. Indien er schuldsanering plaatsvindt een overzicht van het schuldsaneringstraject.
 • Kopieën van het paspoort van de leerling, ouder/verzorger 1 en ouder/verzorger 2.
 • Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling genomen worden wanneer alle hierboven genoemde documenten zijn bijgevoegd bij de aanvraag.