We kennen een aantal categorieën leerlingen die voor een studiebeurs in aanmerking komen:

  • Leerlingen die een opleiding volgen op de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig, maar die om financiële redenen de opleiding niet zouden kunnen vervolgen
  • Leerlingen die vanuit de Internationale Schakelklas willen instromen op de Tweetalige VWO of HAVO afdeling van Wolfert Tweetalig en voldoen aan de toelatingseisen, maar die dit om financiële redenen niet zouden kunnen
  • Leerlingen die voldoen aan de toelatingseisen van de Tweetalige VWO- of Tweetalige HAVO-afdeling van Wolfert Tweetalig, maar die om financiële redenen de opleiding niet zouden kunnen volgen.

Om voor een studiebeurs in aanmerking te komen vragen wij van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling inzicht in de financiële situatie. Vanzelfsprekend wordt met deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid omgegaan. Voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen verwijzen wij u naar ons privacy reglement op de pagina statuten/reglementen.

In onderstaand schema kunt u zien of u mogelijk voor een studiebeurs in aanmerking komt.

Komt u mogelijk in aanmerking, neem dan contact met ons op via het contactformulier en vermeld hierin dat u een aanvraag wil doen voor een studiebeurs.