Met ingang van januari 2024 verstrekt het studiefonds niet langer beurzen ten behoeve van het tweetalig onderwijs op de Wolfert van Borselen.

Voor vragen over de toegankelijkheid van de opleidingen verwijzen wij u graag naar de website en informatie-avonden van de Wolfert van Borselen.

Is uw kind al leerling op de Tweetalig HAVO of het Tweetalig VWO en kunt u het schoolgeld niet meer betalen, meldt u zich dan bij de mentor van uw kind of bij de financiele administratie van de school, zij helpen u verder!