Vanaf de start van het tweetalig voorgezet onderwijs in Nederland, nu zo’n 25 jaar geleden is duidelijk dat dit onderwijs vernieuwend is, passend bij de 21ste eeuw en een uitstekende manier om je als student te onderscheiden.

Helaas zijn sommige talentvolle en gemotiveerde jongeren niet in staat om dit wereldonderwijs te volgen, louter omdat hun ouders of verzorgers de extra financiële bijdrage niet kunnen betalen.

Met een eenmalige gift of een periodieke bijdrage kunt u het mogelijk maken dat getalenteerde jongeren een tweetalige VWO- of HAVO-opleiding kunnen volgen op het Tweetalig VWO of de Tweetalige HAVO van de Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam.

Voor bedrijven is het mogelijk om een ‘Named Scholarship’ aan te bieden, een beurs op naam van uw bedrijf, of een partnerschap aan te gaan met het studiefonds.

Klik hier om te doneren