Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. In navolging van onze statuten zal de stichting binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar verslag uitbrengen door middel van een jaarverslag, inclusief het financiƫle jaarverslag.

De jaarverslagen zijn bij het bestuur opvraagbaar.