Bestuur


Peters
Arno Peters
Voorzitter
Arno Peters

Arno Peters startte zijn onderwijs carrière in 1979 als docent wiskunde en scheikunde. Op de Wolfert van Borselen zette hij in 1992 als conrector samen met Karel Philipsen één van de eerste opleidingen voor tweetalig vwo op. Na zijn vertrek van de Wolfert van Borselen in 2000 vervulde hij op diverse scholen de functie van rector en interim manager. Sinds 2014 is hij voorzitter van het college van bestuur van de Stichting VO Haaglanden.

Oskam
Fenna Oskam
Secretaris
Fenna Oskam

Fenna Oskam (eindexamenjaar 1998) heeft na haar eindexamen gekozen voor de opleiding fysiotherapie in Amsterdam. Na het afronden van haar studie heeft zij op verschillende plekken gewerkt, waaronder in de revalidatiefysiotherapie en het onderwijs. Sinds een aantal jaar werkt Fenna als fysiotherapeute bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Betrokken bij de stad Rotterdam en het welzijn van Rotterdamse kinderen in het bijzonder heeft Fenna enkele jaren geleden het initiatief genomen voor het oprichten van een fonds ten behoeve van getalenteerde kinderen, nu bekend als Stichting Studiefonds Tweetalig Onderwijs.


Meline Arakelian
Vicevoorzitter
Meline Arakelian

Meline Arakelian werkt als diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meline is op haar elfde naar Nederland gekomen en kon na een jaar internationale schakelklas op Wolfert van Borselen doorstromen naar Tweetalig VWO, dat toen pas twee jaar bestond. Na haar TVWO opleiding heeft Meline sociale wetenschappen, internationaal recht en internationale betrekkingen gestudeerd aan University College Utrecht, Universiteit Utrecht en University of California Los Angeles.

Jong
Xander de Jong
Penningmeester
Xander de Jong

Xander de Jong (eindexamenjaar 2002) heeft na zijn tweetalig vwo opleiding International Business Administration aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University gestudeerd. Xander is werkzaam bij Capgemini Consulting als Managing Consultant binnen het Procurement Transformation team. Voor zijn werk heeft Xander verschillende projecten uitgevoerd in onder andere Frankrijk, Zwitserland en Singapore. Tevens heeft hij bijna twee jaar in Amerika gewoond.


Hoba Gull
Lid
Hoba Gull

Hoba Gull (eindexamenjaar 2013) zit in de laatste fase van de Masteropleiding World Politics and International Relations aan de Universiteit van Pavia (Italië) en Sciences Po Lille (Frankrijk). Momenteel loopt zij stage in de Tweede Kamer. Hiervoor heeft zij de bacheloropleiding Liberal Arts en Sciences afgerond aan het Leiden University College The Hague. Hoba zet zich in voor het TTO-fonds zodat meer kinderen de mooie kansen kunnen aangrijpen die het TTO hen kan bieden.


Koot
Arnold Koot
Lid
Arnold Koot

Na bijna 25 jaar werkzaam geweest te zijn als docent lichamelijke opvoeding en teamleider op de Wolfert van Borselen werd Arnold Koot in 1998 directeur van de afdeling Wolfert College. Sinds 2003 is hij directeur van de afdeling Wolfert Tweetalig. Naast deze functie is hij bestuurlijk actief in diverse stuurgroepen, waaronder in het World Teachers Programme. Ook is hij bestuurslid van het netwerk Chinese Taal en Cultuur.

Beloningsbeleid

Het studiefonds TTO hanteert geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden. Dit houdt in dat zij geen financiële vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. Daarnaast worden ook geen representatiekosten vergoed (bijvoorbeeld drankjes of diners).