Rob Fens
Voorzitter
Rob Fens

Rob Fens was van augustus 1997 tot en met augustus 2021 werkzaam als rector (voorzitter centrale directie) van de Wolfert van Borselen scholengroep. Rob heeft dus de groei en bloei van het tweetalig onderwijs op de Wolfert van nabij meegemaakt. Rob heeft Engelse taal en letterkunde gestudeerd en is na een 13-jarige loopbaan als docent in het voortgezet en hoger onderwijs in 1987 overgestapt naar het schoolleiderschap, eerst 10 jaar als plaatsvervangend rector op Thorbecke VO, en vanaf 1997 dus als eindverantwoordelijke voor de Wolfert-scholen. Rob is na zijn pensionering werkzaam in adviesfuncties en bekleedt een aantal bestuursfuncties. Sinds 2019 is Rob voorzitter van stuurgroep netwerk TTO van het NUFFIC.


Fenna Oskam
Secretaris
Fenna Oskam

Fenna Oskam (eindexamenjaar 1998) werkt als teamleider Vakbekwaamheid bij de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. Na het afronden van haar studie fysiotherapie heeft zij op verschillende plekken gewerkt, waaronder in de revalidatiefysiotherapie en het onderwijs. Betrokken bij de stad Rotterdam en het welzijn van Rotterdamse kinderen in het bijzonder heeft Fenna enkele jaren geleden het initiatief genomen voor het oprichten van een fonds ten behoeve van getalenteerde kinderen, nu bekend als Stichting Studiefonds Tweetalig Onderwijs.


Xander de Jong
Penningmeester
Xander de Jong

Xander de Jong (eindexamenjaar 2002) heeft na zijn tweetalig vwo opleiding International Business Administration aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University gestudeerd. Xander is werkzaam bij PwC Nederland als Senior Manager binnen het Procurement Advisory team. Voor zijn werk heeft Xander verschillende internationale projecten geleid in onder andere Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittanië en Singapore.


Ruud Verstraaten
Verbindingsofficier
Ruud Verstraaten


Ruud Verstraaten is de ‘verbindingsofficier’ tussen het Studiefonds en Wolfert TTO. Hij is docent history/geschiedenis op datzelfde Wolfert TTO. Daarnaast is hij coach en mentor van leerlingen en coach van beginnende docenten en docenten in opleiding van het World Teacher Program van de Universiteit Leiden. Hij heeft een master in niet-westerse geschiedenis. Hij komt uit een gezin dat vroeger nooit en te nimmer een schoolbijdrage zou hebben kunnen betalen en ziet zodoende zeer helder het belang van het Studiefonds TTO.

Beloningsbeleid

Het studiefonds TTO hanteert geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden. Dit houdt in dat zij geen financiële vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. Daarnaast worden ook geen representatiekosten vergoed (bijvoorbeeld drankjes of diners).