Missie en visie

De missie van de stichting studiefonds TTO is het toegankelijk maken van het TTO voor kinderen die dat anders, zuiver op financiële gronden, niet zouden kunnen volgen. Ons fonds gelooft dat ieder kind talenten heeft en een kans verdient om zijn talenten optimaal te benutten. Voor kinderen met uitzonderlijke intellectuele talenten (excellente) is het essentieel om gestimuleerd te worden, om geprikkeld te worden om te leren, om geïnspireerd te worden en om te leren de beschikbare talenten om te zetten in een mooie toekomst. Het fonds wil deze excellente leerlingen hierbij ondersteunen. Financieel, maar op termijn ook door ondersteuning vanuit alumni. Op deze manier wil het fonds een bijdrage leveren aan een solidaire samenleving met kansen voor iedereen.

Wat is tvwo/thavo?

Tweetalig vwo alsook het tweetalig Havo is gericht op niet alleen het behalen van een IB diploma Engels naast het reguliere diploma, maar ook op de internationale samenleving. Een tto opleiding is verplicht internationale activiteiten aan te bieden aan zijn leerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld uitwisselingen, buitenlandse reizen of internationale stages. Het bereidt zijn leerlingen voor op het leven in een steeds mondialer klimaat.

De tto opleidingen worden gecontroleerd door het Europees Platform. Deze opleidingen dienen te voldoen aan eisen ten aanzien van onder meer taalniveaus van leerlingen en docenten, de spreiding van tweetalig onderwijs over vakken en lesmateriaal en de centrale positie van internationalisering in het schoolbeleid. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het Eurpees platform.