Stichting Studiefonds TTO heeft een beleidsplan opgesteld waarin haar activiteiten worden beschreven. Na afloop van elk boekjaar wordt dit beleidsplan, indien nodig, aangepast aan de verwachtingen voor het nieuwe boekjaar. Naast het beleidsplan is er een financieel plan, inclusief de verwachte staat der baten en lasten.